For kandidater

Fordelene for kandidaten

  • Bliver præsenteret for relevante jobmuligheder på Malta
  • Får informationer om mulighederne for ansættelse på Malta
  • Bliver afklaret omkring egen fremtid i relation til job på Malta
  • Får relevant viden om det at leve bo og arbejde på Malta
  • Nyder godt at vores omfattende netværk blandt nordiske virksomheder
  • Udførligt CV vedlagt eksamensbeviser, referencer m.m.

Input fra kandidaten

  • Udførligt CV vedlagt eksamensbeviser, referencer m.m.