Fordelene for kandidaten

  • Bliver præsenteret for relevante jobmuligheder i Norge
  • Får informationer om mulighederne for ansættelse i Norge
  • Bliver afklaret omkring egen fremtid i relation til job i Norge
  • Får relevant viden om det at leve bo og arbejde i Norge
  • Nyder godt at vores omfattende netværk blandt norske virksomheder
  • Udførligt CV vedlagt eksamensbeviser, referencer m.m.

Input fra kandidaten

  • Udførligt CV vedlagt eksamensbeviser, referencer m.m.